top of page

Nijntje Beweegdiploma 

Het Beweegdiploma is een goede basis voor alle sporten en zou eigenlijk door alle kinderen van 2 tot 4 jaar behaald moeten worden voordat ze een sport gaan kiezen. Momenteel bieden wij 5 nijntje lessen aan; woensdag van 09:45-10:30, woensdag van 10:30-11:15, woensdag van 11:15-12:00 en op vrijdag van 10:00-10:45. Op maandagmorgen tussen 10.00 en 10.45 uur is ook een nieuw Nijntje uur gestart. De lessen worden gegeven door Richelle Koelewijn, Jolanda de Graaf en Natascha van der Elst. Interesse? Meld je dan eerst even aan via de mail! 

Wat houden deze lessen in?
De Beweegdiploma lessen bestaan uit lessen waarin op spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden van het kind geoefend worden. Er zijn twee beweegdiploma-lessenseries. Eén voor kinderen van 2 t/m 3 jaar en een lessenserie voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. De lesinhoud van de Beweegdiploma’s zijn afgestemd op de motorisch vaardigheden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling in de leeftijdsfase van het kind.

Door middel van toetsing wordt aan het eind van een lessenserie (15 tot 20 lessen) bekeken of de motorische vaardigheden van het kind op het juiste niveau ontwikkeld zijn. Zo ja, dan ontvangt het kind zijn/haar Beweegdiploma. Bij een motorische achterstand wordt in overleg met de ouder, de zorg betrokken.

Waarom een Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?
In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

3.JPG
7.JPG
bottom of page