Nijntje Beweegdiploma 

Het Beweegdiploma is een goede basis voor alle sporten en zou eigenlijk door alle kinderen behaald moeten worden voordat ze een sport gaan kiezen. Nijntje les 1 (starters) is op woensdag van 09.45 – 10.30 en Nijntje les 2 is op woensdag van 10.45 - 11:30. Een nieuw uur is gestart op vrijdag van 10:00-10:45. De lessen worden gegeven door Richelle de Jong, Jolanda de Graaf en Natascha van der Elst.

Wat houden deze lessen in?
De Beweegdiploma lessen bestaan uit lessen waarin op spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden van het kind geoefend worden. Er zijn twee beweegdiploma-lessenseries. Eén voor kinderen van 2 t/m 3 jaar en een lessenserie voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. De lesinhoud van de Beweegdiploma’s zijn afgestemd op de motorisch vaardigheden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling in de leeftijdsfase van het kind.

Door middel van toetsing wordt aan het eind van een lessenserie (15 tot 20 lessen) bekeken of de motorische vaardigheden van het kind op het juiste niveau ontwikkeld zijn. Zo ja, dan ontvangt het kind zijn/haar Beweegdiploma. Bij een motorische achterstand wordt in overleg met de ouder, de zorg betrokken.

Waarom een Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?
In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

3.JPG
7.JPG